Клиентите на Ел Екс ползват експертизата ни във връзка с оптимизиране на разходите си доставка на електроенергия.

Консултации свързани със съществуващата нормативна уредба и възможности за оптимизация на разходите.

Консултации на задължени лица по ЗЕЕ.

Енергиен одит