Доставка на активна енергия съобразно профила на всеки потребител.