Изготвяне на индивидуални графици за доставка на електроенергия за всеки потребител.