Научете повече

За нас

Ел Екс корпорейшън АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

Енергия за индустрията

Доставка на електроенергия за индустриални предприятия, присъединени на високо и средно напрежение, снабдени с уреди за почасово измерване на потреблението.

Малък и среден бизнес

Доставка на електрическа енергия за малки и средни предприятия, присъединени на средно и ниско напрежение. Доставки съобразно Стандартизиран товаров профил.

Възобновяема енергия - Видео

Данни в числа
368
Точки на доставка
98.2 %
Точност на прогнозиране
44640
Mw/h доставена енергия годишно
8838000
Приходи за 2017