Научете повече

За нас

Ел Екс корпорейшън АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група (лиценз Л-354-15/20.04.2011). Още от основаването си през 2010г., дружеството отстоява своята мисия за “достъп до свободния пазар на електрическа енергия на всеки един потребител”.

Енергия за индустрията

Доставка на електроенергия за индустриални предприятия, присъединени на високо и средно напрежение, снабдени с уреди за почасово измерване на потреблението.

Малък и среден бизнес

Доставка на електрическа енергия за малки и средни предприятия, присъединени на средно и ниско напрежение. Доставки съобразно Стандартизиран товаров профил.

Либерализация на пазара на електроенергия Видео

Данни в числа
368
Точки на доставка
98.2 %
Точност на прогнозиране
44640
Mw/h доставена енергия годишно
8838000
Приходи за 2017
Научете повече за

Свободния пазар на електроенерия

Как да получим справедлива цена I Информация за свободния пазар I Процедура по избор и смяна на доставчик

По-ниски разходи за електроенергия, но само за отговорните потребители

Цената на електроенергията на свободния пазар, основно предназначена за стопански потребители, се формира на базата на търсенето и предлагането. Всички стопански потребители, направили своевременно своя избор на доставчик на електроенергия, …

Процедура по избор на доставчик на електрическа енергия и преминаване на свободен пазар

За всички свои клиенти “Ел Екс корпорейшън” АД осигурява безплатно услугата “Попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар на електрическа енергия”. Необходимо условие е потребителят да има …

Свободен пазар на електроенергия

На свободния пазар потребителите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, …